Üyelik Sözleşmesi ve Gizlilik

This Agreement was last modified on 18 February 2016.

www.guzelhanmedya.com (bundan böyle site olarak anılacaktır.)’a ziyaret eden kullanıcılar ve siteye üye olan kullanıcılar aşağıdaki üyelik sözleşmesini okumuş, anlamış, kabul ve beyan etmiş sayılırlar.

Taraflar

İşbu sözleşme ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan eklerden oluşan Güzelhan Medya Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle kısaca ‘Kullanıcı Sözleşmesi’ olarak anılacaktır), Güzelhan Medya  ile Site’ye üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcı’nın Site’ye üye olması amacıyla ve Kullanıcı Sözleşmesi’nin, Site’nin bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.

Site’ye üye olarak, Kullanıcı Sözleşmesi’ nin tamamını okuduğunuzu, içeriğini bütünü ile anladığınızı ve tüm hükümlerini onayladığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

Tanımlar

Güzelhan Medya: Güzelhan Medya

Kullanıcı: Site’ye üye olan ve Site’de satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan Kullanıcı, işbu Kullanıcı Sözleşmesin’de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi

Site: www.guzelhanmedya.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi

 

Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

Kullanıcı Sözleşmesi’ nin konusu, Site’de sunulan Hizmetlerin, bu Hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

Kullanıcı Sözleşmesi’ nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmetlere ilişkin olarak Güzelhan Medya tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağınızı da kabul etmiş olmaktasınız.

 

Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları

Üyelik, Site’ nin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından, Site’ye üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi ve Kullanıcının kayıt olurken verdiği elektronik posta adresine Güzelhan Medya tarafından gönderilen ‘link’e’, Kullanıcı’ nın girmesi ile kayıt işlemi tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu Kullanıcı Sözleşmesin’de tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

 

Hak ve Yükümlülükler

Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site’ nin Hizmetlerinden faydalanırken ve Site’deki Hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi’ nde yer alan tüm şartlara, Site’ nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcıların Güzelhan Medya  tarafından sunulan Hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcıların sorumluluğundadır.

Kullanıcılar, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin Site’nin mobil ortam dahil faaliyet gösterdiği her türlü mecrada geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Kullanıcı, ‘Hemen Al’ ile Ürün’ü satın almak amacıyla talepte bulunması ile ürün açıklamasını, Satıcı tarafından belirlenmiş satış şartlarını usullerini de kabul etmiş sayılır.

Güzelhan Medya, Site’de sunulan Hizmetleri ve içerikleri her zaman,  erişime kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır.

Kullanıcıların, Site’ye üye olurken sisteme yükledikleri “kullanıcı isimleri” de işbu Kullanıcı Sözleşmesi içinde yer alan hükümlere tabi olup, Kullanıcıların “kullanıcı ismi” belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir. Kullanıcıların işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, Güzelhan Medya Kullanıcı Sözleşmesi’ne aykırı bu durumun düzeltilmesini Kullanıcı’dan talep edebileceği gibi dilerse Kullanıcı’ya önceden haber vermeksizin Kullanıcı’ nın üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir.

Güzelhan Medya, Kullanıcılar’ın üye olurken kullandıkları e-mail adreslerine, cep telefonu numaralarına sms, whatsapp uyglamasına mesaj gönderebilir.

 

Ek Hizmetler

Kullanıcılar, kendileri için oluşturulmuş Kullanıcı profillerini, hiçbir şart ve koşulda, başka bir Kullanıcı’ya devredemez veya hiçbir şekilde kullanımına izin veremezler. Kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devreden veya kullanıma açan Kullanıcı, Güzelhan Medya’nın tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmaksızın, Kullanıcı Sözleşmesi’ni feshetme ve Kullanıcı’nın üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Gizlilik Politikası

Güzelhan Medya gizlilik ilkeleri www.guzelhanmedya.com ve bu alan adına bağlı tüm diğer alt alan adlarında ve alt bölümleri ile diğer tüm içeriğinde uygulanmaktadır.

www.guzelhanmedya.com kullanıcıları siteye bağlandıkları esnada kullandıkları erişim bilgileri Güzelhan Medya tarafından ilgili mevzuat kapsamında ve sınırlarında olmak üzere görüntülenebilir, kaydedilebilir ve takip edilebilir. Güzelhan Medya’nın bu şekilde elde ettiği her türlü bilgi veya sadece Güzelhan Medya tarafından ve sadece site işlemleri ile sınırlı şekilde kullanılacak olup hiçbir surette kullanıcıların aleyhine yahut zararına yol açacak şekilde kullanıma konu edilmeyecektir. Yine bu yolla elde edilmesi halinde veri veya bilgiler üçüncü kişilere hiçbir surette aktarılmaz, satılmaz, kullandırılmaz. Ancak bu bilgiler istatistikti veri derlemesinde ferdileştirilmeden işlenebilir. Kullanıcıların web tabanlı başkaca bir aktivitesinin izlenmesi veya depolanması yahut kullanılması söz konusu değildir. Güzelhan Medya kullanıcıların kişisel şifrelerinin, e-posta adreslerinin, kredi kart numaralarının ve diğer benzer bilgilerinin Güzelhan Medya tarafından hiçbir şekilde başka yerde yayınlanmayacağını, dağıtılmayacağını veya duyurulmayacağını beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcılar kendilerine Güzelhan Medya tarafından bilgilendirme ve hatırlatma amaçlı olarak gönderilen elektronik postaların kendi muvafakatlerinde olduğunu beyan ederler. Ancak bu çerçevedeki iletişim bilgileri Güzelhan Medya tarafından diğer kişi veya kurumlarla paylaşılamaz.

Katılımcı, Güzelhan Medya’ya, site vasıtasıyla temin ettiği bilgilerin Güzelhan Medya tarafından gerekli durumlarda iletişim ve promosyon duyuruları amacıyla kullanabilmesine izin vermiş olarak kabul edilir. Güzelhan Medya, bu bilgileri işlemeyeceğini, değiştirmeyeceğini ve katılımcıların kişisel verilerinin gizliliğini ihlal eder herhangi bir eylem yahut işlemde bulunmayacağını taahhüt eder. Katılımcılar, Güzelhan Medya’ın bu bende konu kullanımlarına mukabil herhangi bir bedel talebinde bulunmayacaklarını kabul ederler.

Güzelhan Medya, gerekli görmesi halinde site kullanım ve gizlilik koşullarını dilediği zamanda sebep belirtmeksizin ve önceden bildirmeksizin tek taraflı olarak değiştirebilir veya tamamen kaldırabilir.

Güzelhan Medya, bu gizlilik ilkelerinin ve site kullanım şartlarının geçerlilik tarihini herhangi bir zamanda sonlandırma, uzatma, katılım koşullarını tek taraflı olarak değiştirme ve gerekçe belirtmeksizin sonlandırma hak ve yetkisine sahiptir. İşbu gizlilik ilkelerinin herhangi bir kısmı hukuka aykırı, hükümsüz ya da uygulanamaz olarak addedilirse söz konusu kısım ayrılabilir olarak sayılacak ve geriye kalan hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.

Siteyle bağlantılı olarak Güzelhan Medya iş veya proje ortağı olan 3. kişi veya işletmeler tarafından üyeye/kullanıcıya/ziyaretçiye, yeni hizmetleri, kampanyalar ve benzeri amaçlı bilgilendirme ve tanıtımların e-mail ve/veya SMS yoluyla yapılması anılanların bilgi, onay ve kabulü dahilinde yapılmış sayılır. Kullanıcıları siteyi kullanmaya başladıklarında, kendilerine bu maddeye konu e-mail ve SMS bildirimlerinin veya tanıtımlarının yapılmasının kişisel verilerinin ihlali, saldırgan reklam veya saldırgan pazarlama mahiyeti arz etmeyecek şekilde kendi muvafakatleri ve rızaları ile yapıldığını kabul etmiş sayılırlar.

Katılımcılar, site kapsamında sisteme veya hesaplarına yükledikleri her nevi bilgi ve görsellerin, kendi rızaları ile yüklenmiş, paylaşılmış, iletilmiş olduğunu kabul ve taahhüt ederler. Bu kapsamda yer alan, Katılımcılar tarafından gerçekleştirilen veri paylaşımı ve bununla bağlantılı şekilde oluşturulan bilgi yahut veriler, izah ve taahhüt edilen site kullanım gayesine yönelik ve ilgili bilgilerin sahibi tarafından ve rızaen ifşa edilmiş bir nitelikte kabul edilir.

Katılımcılar, Güzelhan Medya’yı kullanarak, kişisel şekilde oluşturduğu veya ifşa ettiği verilerinin işlenmesi ve/veya depolanması da dahil olmak üzere, sayılan kişisel bilgilerinin veya verilerin bu bildirimde açıklanan şekilde site tarafından toplanmasını, kullanılmasını, aktarılmasını ve depolanmasını, herhangi bir sınırlama veya koşul olmaksızın açıkça kabul etmiş olmaktadır. Katılımcının kanundan doğan hak ve sorumluluklarını etkilemesi sebebiyle, bu bildirimi dikkatlice okuması önerilmekte ve katılımcının bu bildirim ve bilgilendirmeye usulüne uygun şekilde muttali olduğu kabul edilmektedir.

Katılımcı, bu başlık altında yer alan bilgilerin site tarafından sistemsel veri analizi amacıyla ve hesap sahibine erişilebilmesi gayesiyle toplanmasına muvafakatinin olduğunu ve mezkur eylemin Güzelhan Medya aleyhine kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde depolanması yahut işlenmesi vasfında olmadığını/olmayacağını beyan ve taahhüt eder.

Güzelhan Medya’nın, bu gizlilik ilkeleri kapsamındaki yetki ve hizmetleri, üçüncü kişilerin Katılımcıların anılan kişisel bilgilerini site kapsamında ve bu gayeyle sınırlı şekilde görebilmesini ve Katılımcılar ile iletişim kurabilmesini sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Katılımcılar tarafından herhangi diğer bir kamuya açık platformlara daha evvel veya daha sonra yüklenen bilgilere, Katılımcıların ikamet ettiği ülkenin yasalarında tanımlanana benzer şekilde kişisel bilgilerin yeterli düzeyde korunmasını garanti eden yasaların olmadığı ülkelerden de dahil olmak üzere, dünyanın her yerinden başkaları erişebilecek, bu bilgileri kullanabilecek ve saklayabilecektir. Katılımcılar, kişisel bilgilerini sağlayarak, bilgilerinin burada açıklanan şekilde kullanılmasına muvafakat ettiğini kabul etmektedir. Güzelhan Medya, Katılımcı bilgilerini üçüncü kişilerin izinsiz erişimine veya uygunsuz kullanımına karşı korumak için önlemler alıyor olmasına karşın, anılan üçüncü kişiler üzerinde denetim sahibi değildir ve Katılımcılar tarafından kamuya açık platformlara yüklenen veya başka bir şekilde kullanıma sunulan bilgilerin üçüncü kişiler tarafından kullanılmasına ilişkin sorumluluk kabul etmemektedir.

Katılımcılar, bu siteyle ile bağlantı kurduğunda, talep veya işlemlerine konu diğer katılımcıya ilişkin Genel Bilgilere erişebilecektir. Genel Bilgiler terimi, katılımcının adlarını-soyadlarını, profil resimlerini, cinsiyetlerini, kullanıcı kimliklerini kapsamaktadır. Katılımcılar, bu şekilde temin edilen bilgilerin kullanılması suretiyle kendilerine bilgilendirme ve hatırlatma amaçlı olarak gönderilen mesaj ve diğer iletilerin kendi muvafakatlerinde olduğunu kabul ve beyan eder.

Güzelhan Medya, kullanıcıların verdiği ve veri tabanında bulunan tüm bilgileri, süresiz ve herhangi bir bedel ödemeksin tüm hakları Güzelhan Medya’ya ait olmak üzere istatiksel bilgilere dönüştürebilme, doğrudan veya dolaylı olarak tarafınızla iletişim kurma, Güzelhan Medya’ya ait her türlü reklam ve pazarlama alanında kullanabilme hakkına sahiptir. Katılımcılar, mezkur bilgilendirmeleri almak ve bu şekilde kendileri ile iletişime geçilmesini istemediklerine dair talepte bulunma hakkına sahip olup bu şekilde bir bildirimde bulunulması halinde devam eden bilgilendirme ve bildirimler Katılımcılara iletilmeyecektir. Siteyle ilgili sorunların tanımlanması ve çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için Güzelhan Medya, Katılımcıların IP adresini tespit etme ve bunu kullanma hakkını saklı tutar. Aynı zamanda IP adresleri, burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere Katılımcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Bu siteyi kullanan her kullanıcı, yukarıdaki şartları okuduğunu, anladığını ve gayrı kabili rüc’u şekilde kabul ettiğini beyan etmiş sayılmaktadır.

 

 

Paylaş